نویسنده = مهدیخانی، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. اعجاز خوراکی‌ها

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 72-75

عطیه رزازی؛ مریم محمدی؛ سپیده مهدیخانی