نویسنده = رضایی، کیانا
تعداد مقالات: 1
1. سناریو(گناه «گلنار» چه بود؟)

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 76-77

کیانا رضایی؛ عشرت السادات موسوی؛ دکتر محسن فدوی