نویسنده = نصیرایی، شبنم
تعداد مقالات: 2
1. سناریوی مرگ کودک

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 78-78

دکتر فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی


2. نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی

دوره 28، شماره 94، بهار 1396، صفحه 84-85

اسما شاکری؛ نرگس حمزه‌نژاد؛ دکتر فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی