نویسنده = رحمتی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. وظایف سازمان‌های برون بخشی در بلایا

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 6-9

حمیده اباذری؛ محمد ابراهیم رحمتی؛ مهندس ساجده کامران پور؛ هاجر آزادیخواه