نویسنده = گندمی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. سل و مقاومت دارویی

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 54-57

فاطمه گندمی؛ محمدحسین نخعی


2. بهورز و ترویج سبک زندگی سالم

دوره 28، شماره 94، بهار 1396، صفحه 28-29

محمد حسین نخعی؛ فاطمه گندمی