نویسنده = فرهادی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. خودمراقبتی و دندان سالم

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 12-15

سمیه فرهادی؛ سمیه کلبعلی؛ طاهره عزیزخانی