نویسنده = انصاری فر، طاهره
تعداد مقالات: 2
1. مراقبت‌های تغذیه‌ای در دوران و پیش از بارداری

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 38-42

طاهره انصاری فر؛ زهرا رمضان زاده؛ احمد امیرزاده؛ افسانه راستگو؛ مرضیه دباغیان


2. آشنایی با فرهنگ رفتارهای رانندگی واحتیاط‌های جاده ای

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 14-17

طاهره انصاری فر؛ محمدرضا فرزادمهر؛ دکتر فریبا مهدیزاده مقدم؛ فریبا صحراپور