نویسنده = سلطانی، نازلی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 43-45

نازلی سلطانی؛ میترا آقامیرزایی؛ الهام شیخ آزادی؛ وجیهه شایسته شیران