نویسنده = شبانیانی، دکتر وصال
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت و اهمیت غربالگری سلامت روان در مراقبت ها

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 26-31

زهره ساجد؛ دکتر وصال شبانیانی؛ فضه رستمی


2. راهکارهای تغییر نگرش و باور درباره بیماری سرطان

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 53-57

دکتر وصال شبانیانی