نویسنده = امیری‌نژاد، فریده
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری و خودمراقبتی در سرطان پروستات

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 60-62

فریبا ایدنی؛ فریده امیری‌نژاد