نویسنده = فرهمند، دکتر سیدکاظم
تعداد مقالات: 5
1. سیستم ارجاع؛ ضرورت حال و آینده

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


2. سخن سردبیر (با «گفت و گو» به جنگ افسردگی بروید)

دوره 28، شماره 94، بهار 1396، صفحه 6-7

دکتر سیدکاظم فرهمند


3. سخن سردبیر«سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


4. با مخاطب های آشنا

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


5. سخن سردبیر؛«خدایی» شویم

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 2-3

دکتر سیدکاظم فرهمند