نویسنده = مقدس، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه مراکز آموزش بهورزی در طرح تحول سلامت (توانمندسازی)

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 6-8

صدیقه انصاری پور؛ طاهره مقدس؛ محسن روحانی