نویسنده = منتظری، رؤیا
تعداد مقالات: 2
1. فرسودگی شغلی در بهورزان

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 16-17

نوید سوداگر امیری؛ رؤیا منتظری


2. ناباروری و عوامل مستعدکننده آن

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 40-42

مریم السادات هاشمی پور؛ رؤیا منتظری؛ فاطمه مهرگان