نویسنده = زارع‌زاده، رضیه
تعداد مقالات: 1
1. خودمراقبتی در سرطان پستان و راههای پیشگیری از آن

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 39-42

عشرت فیروزی؛ رضیه زارع‌زاده؛ طاهره ندوشن