نویسنده = عتیقی، ژاله
تعداد مقالات: 1
1. بهداشت روان اطفال و رابطه متقابل کودک و والدین(فرزندپروری)

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 61-63

نرگس حمزه نژاد؛ ژاله عتیقی؛ سیما عباسی