نویسنده = میرشفیعی، دکتر پری
تعداد مقالات: 1
1. آزمایش‌های ژنتیک و سقط درمانی در زوج‌های ناقل تالاسمی

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 64-65

شایسته سعادتمند؛ ایوب محمودی؛ مریم امینی؛ دکتر پری میرشفیعی