نویسنده = بابایی پویا، امین
تعداد مقالات: 1
1. کارکنان موفق مهم‌ترین سرمایه سازمان

دوره 28، شماره 94، بهار 1396، صفحه 19-21

امین بابایی پویا؛ میرعلی سیدی