نویسنده = داداشی، دکتر زهرا
تعداد مقالات: 1
1. دستورالعمل جدید دیابت در دوران بارداری

دوره 28، شماره 94، بهار 1396، صفحه 48-50

معصومه رجبی نائینی؛ دکتر زهرا داداشی