نویسنده = کاس کلدره، مریم
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با زیج حیاتی

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 32-37

سیده سکینه حسنی ضیابری؛ مریم کاس کلدره؛ مهندس معصومه دبستان