نویسنده = خاقانی، طوبی
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با نظام مراقبت از بیماری‌های واگیر

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 62-64

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی؛ کاظم حبیب زاده؛ طوبی خاقانی