نویسنده = صادقی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. راه‌های افزایش تعهدکاری در کارکنان و مدیران

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 65-66

مرضیه اخباری؛ طاهره عزیز خانی؛ زهره صادقی