نویسنده = محمودیان، پیام
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت مراقبت از خود self-care management

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 22-24

دکتر هادی طهرانی؛ پیام محمودیان؛ دکترحسین ابراهیمی پور؛ سیده الهه حسینی


2. مدیریت مراقبت از خود self-care management

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 28-30

هادی طهرانی؛ پیام محمودیان؛ حسین ابراهیمی پور؛ سیده الهه حسینی