نویسنده = ابراهیمی پور، دکترحسین
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت مراقبت از خود self-care management

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 22-24

دکتر هادی طهرانی؛ پیام محمودیان؛ دکترحسین ابراهیمی پور؛ سیده الهه حسینی