نویسنده = فولادبند، فرح‌ناز
تعداد مقالات: 1
1. «مراقب سلامت» و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 45-47

فرح‌ناز فولادبند؛ ویدا هاشمیان؛ عشرت فیروزی