نویسنده = روفی، دیبا
تعداد مقالات: 1
1. سناریوی مرگ دو کودک

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 48-49

راحله ذبیحی جوشقان؛ فاطمه مسرورپور؛ دیبا روفی