نویسنده = امینی، دکتر مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با فرسودگی شغلی و راه های کم‌کردن آن

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 71-73

آسیه امین افشار؛ دکتر مصطفی امینی