نویسنده = باطنی، فرح
تعداد مقالات: 1
1. بهورز و «خودمراقبتی»

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 14-17

علی شکاری؛ فرح باطنی