نویسنده = قره، دکتر سحر
تعداد مقالات: 1
1. خودمراقبتی در دیابت

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 36-38

دکتر سحر قره