نویسنده = جویا، دکتر محمدرضا
تعداد مقالات: 4
1. ایمنی عملکردی بهورزان در بلایا

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 6-7

فاطمه نظری؛ آرزو صوفی؛ دکتر محمدرضا جویا


2. خود مراقبتی(تاب‌آوری) در برابر بلایا

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 44-49

دکتر محمدرضا جویا؛ کیانوش کاظمی


3. باورهای نادرست در خودمراقبتی

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 63-66

دکتر محمدرضا جویا؛ نسرین رمضانی


4. رفع یبوست و نفخ با اصلاح سبک زندگی

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 34-37

زهره حسینی؛ فاطمه صالحی منظری؛ سیده صدیقه هاشمی؛ دکتر محمدرضا جویا