نویسنده = قلیان اول، دکتر مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت‌های جمعی در توسعه خودمراقبتی

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 53-56

صغری حجازی؛ دکتر مهدی قلیان اول