نویسنده = عبداله زاده، دکتر حسن
تعداد مقالات: 3
1. مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


2. حفظ سلامت از دیدگاه طب سنتی

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 67-69

دکتر حسن عبداله زاده


3. ضرورت آموزش های قبل از آغاز زندگی مشترک

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 38-41

دکتر حسن عبداله زاده؛ محبوبه صفار