نویسنده = کهنوجی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. سرانه بهداشت در ایران و جهان

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 78-80

فربیا سعادتی؛ زهرا کهنوجی؛ سوسن ابوالهادی