نویسنده = ارجمند کرمانی، دکتر ناهید
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری و مدیریت بیماری‌های مزمن

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 52-54

دکتر ناهید ارجمند کرمانی؛ دکتر فرزانه فربخش؛ نرگس شریفی