نویسنده = شهدادی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. خودمراقبتی در بهداشت چشم

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 55-57

طاهره بیگ‌زاده؛ اصغر شهدادی؛ مژگان رحمانیان؛ اکبر پورمقدم