نویسنده = بهرام نژاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. تفکر نقاد؛ فراموش شده قرن 21

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 76-77

دکترماه منیر نحوی زاده؛ علی بهرام نژاد؛ مریم سلمانی