نویسنده = علینژاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با نقش بهورز به عنوان مدیر سلامت روستا

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 4-5

عبدالرضا یوسفی؛ محمد علینژاد