نویسنده = عزیزی مطلق، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تعامل بهورز با تیم سلامت

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 28-30

طاهره عزیزی مطلق؛ نقره حسینی نیاز