نویسنده = صادقی، صلاح الدین
تعداد مقالات: 1
1. پاسخگویی در نظام سلامت (اهداف WHO)

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 36-37

صلاح الدین صادقی؛ فرین هیربد