نویسنده = نقدی، زلیخا
تعداد مقالات: 1
1. سـناریوی مرگ کودک 4 ماهه

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 42-42

امید صالحی؛ زلیخا نقدی