نویسنده = سعیدی، مهندس معصومه
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با قواعد مقاله نویسی

دوره 24، شماره 87، بهار 1392، صفحه 71-72

دکتر غلامحسن خدایی؛ مهندس معصومه سعیدی