نویسنده = نظری، فاطمه
تعداد مقالات: 3
1. ایمنی عملکردی بهورزان در بلایا

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 6-7

فاطمه نظری؛ آرزو صوفی؛ دکتر محمدرضا جویا


2. اخبار دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 88-89

اسدآباد دانشکده علوم پزشکی


3. عوامل مستعد کننده ناباروری و پیشگیری از آن: سن، شیوه زندگی، آندومتریوز، تخمدان پلی کیستیک

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 48-52

فیروزه فیض الهی؛ نسرین نظری؛ مریم ولایی؛ فاطمه نظری