موضوعات = دهان ودندان
تعداد مقالات: 6
1. آشنایی با چند بیماری دهانی

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 2-5

عصمت محقق شریفی؛ دکتر فاطمه مستان


2. مراقبت دهان و دندان گروه سالمندان

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 16-20

محمودی مجد آبادی معصومه؛ سعیده هاشمزهی؛ منصور بامری؛ معصومه کلوانی؛ فریبا صحراپور


3. اصلاح ساختار مراقبت سلامت دهان و دندان در خانواده

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 30-34

دکتر فتانه رهنما؛ پروانه حسینی؛ مهسا شیری


5. خودمراقبتی و دندان سالم

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 12-15

سمیه فرهادی؛ سمیه کلبعلی؛ طاهره عزیزخانی


6. آشنایی با طرح و برنامه‌های واحد بهداشت دهان و دندان

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 25-28

حمیده استقلال؛ رقیه محبی؛ مریم عفیفیان