موضوعات = سلامت روان
تعداد مقالات: 33
1. مشاوره فرزند آوری

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 32-34

حسین عجم زیبد؛ مرضیه محرابی؛ زهرا موسی آبادی


2. ضرورت و اهمیت غربالگری سلامت روان در مراقبت ها

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 26-31

زهره ساجد؛ دکتر وصال شبانیانی؛ فضه رستمی


3. تعریف نشاط و راهکارهای عملی در ارتقای نشاط اجتماعی

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 54-58

راضیه ایلوخانی؛ معصومه کامرانی پور؛ اعظم غلامی جوادیه؛ میترا باقری زاده


4. خود کار آمدی و چگونگی تأثیر خود کارآمدن بر رفتار

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 76-78

فاطمه مرادی؛ مهشید رفیعیان


6. اختلال عملکرد جنسی

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 42-46

فریبا ایدنی؛ مریم دع دع؛ آذر قلی نژاد؛ عذرا درگاهی


7. شیوه‌های مختلف رفتار با کودک در موقعیت‌های مختلف

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 54-58

دکتر مریم چگینی؛ مدینه شهنوازی؛ نورمحمد رییسی؛ دکتر محمدرضا کلکو؛ راحله حسینی


8. فضای مجازی و تأثیرات آن برخانواده

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 60-62

مژگان اسماعیلی؛ نرگس سیدی؛ فضه رستمی


9. انواع پیشگیری در بهداشت روان

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 30-34

فاطمه حسن نژاد؛ سیدعلیرضا علوی؛ بتول مسلمی زاده


10. بیماری آلزایمر را بهتر بشناسیم

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 53-57

معصومه محمودی مجدآبادی؛ مجدآبادی مجدآبادی؛ سیما جلالی؛ فاطمه کریمی


11. تأثیر استرس و فشار روانی بر فشارخون بالا

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 62-65

زینب کاظمی


12. خود مراقبتی روانی و روش اجرای آن در روستا یا محله

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 94-98

سیده هاجر نبی پور املشی؛ اعظم درویشی


13. نقش مهارت‌های ارتباطی در غربالگری بیماری‌های اعصاب و روان

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 18-21

راحله رضایی؛ سیده معصومه کاظمی؛ زینب سرحدی؛ مریم نامجو باغینی


14. خودمراقبتی در پیشگیری از خودکشی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 46-49

کبری پیرمحمدلو؛ دکتر زهرا نیک اختر


15. پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 20-25

فاطمه مرداسی؛ ناهید بازرگانیان؛ فلورا فهیم؛ مهناز خوش ودود


16. اهمیت بررسی سلامت روان در برنامه تحول سلامت

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 30-33

نفیسه بنایی نیاسر؛ فاطمه منصوریان؛ مهدی فلاحی


17. اختلال‌های روانپزشکی منجر به مصرف مواد در نوجوانان

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 40-45

محبوبه عوض پور؛ سید حبیب الله تقوی زاده؛ اسما شاکری؛ دکترمهدیه برومند ثانی؛ مریم سلمانی؛ دکتر زهرا نیک اختر


18. چگونگی انتقال اخبار ناگوار به دیگران

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 40-43

صدیقه رواتی؛ صفیه فقانی؛ مدینه شهنوازی؛ منصور بامری


19. راههای افزایش انگیزه و تعهد کاری در کارکنان و مدیران

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 2-5

نادره شهباززاده؛ حمید جعفر علیلو


20. راهکارهای تغییر نگرش و باور درباره بیماری سرطان

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 53-57

دکتر وصال شبانیانی


21. راهنمای مدیریت استرس

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 16-21

افسانه فرید پاک


22. سلامت روان در دوران بارداری و شیردهی

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 53-56

حسنیه سعیدی؛ طاهره بیگ زاده؛ مریم بختیاری پور؛ گلچهره بزرگی


23. بهداشت روان اطفال و رابطه متقابل کودک و والدین(فرزندپروری)

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 61-63

نرگس حمزه نژاد؛ ژاله عتیقی؛ سیما عباسی


24. فرسودگی شغلی در بهورزان

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 16-17

نوید سوداگر امیری؛ رؤیا منتظری


25. فرآیند تغییر رفتار در بیماران قلبی‌عروقی

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 34-36

راحیل امامی؛ فهیمه هرمزی