موضوعات = توسعه شبکه وارتقا سلامت
تعداد مقالات: 62
1. مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


2. آشنایی با نحوه چیدمان و نگهداری قفسه داروها

دوره 31، شماره 104، بهار 1399، صفحه 58-61

دکتر احسان عادلی؛ افسانه مهرآرا؛ داود علی پور؛ راضیه محمدواحدی؛ فاطمه کیانپور؛ فرازنه فرخیان


3. از عفونت زخم و راه های مراقبت از آن چه می دانید؟

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 46-49

طاهره بیگ زاده؛ نجمه افشارمنش؛ عشرت فیروزی


4. نحوه اجرای ارجاع الکترونیک در سامانه های سطح یک(سیب، سینا، ناب)

دوره 30، شماره 103، زمستان 1398، صفحه 2-7

آصفه حدادپور؛ مریم ملائی؛ مریم کرباسی؛ فاطمه تمسکنی زاهدی؛ امین سمیعی


5. آشنایی با وسایل استریل کننده و نحوه کاربرد (ضدعفونی-استریل)

دوره 30، شماره 102، پاییز 1398، صفحه 42-45

طاهره عزیزخانی؛ زهرا نوذری


6. اصول مذاکره برای پیشبرد برنامه‌های سلامت

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 2-7

عشرت فیروزی؛ سارا رحیم پور اصفهانی؛ عارف شایگان مهر


7. نحوه تحلیل و تفسیر علمی‌شاخص‌ها

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 12-15

آفاق رمضانی؛ شیرین فخری؛ مریم داداشی؛ رضوان رضوانی؛ نجمه مهاجری


8. نیازهای انبوه روستاییان و امکانات کم خانه های بهداشت

دوره 30، شماره 101، تابستان 1398، صفحه 8-10

زهرا جاجرمی‌؛ زهرا نقیبی نیکو؛ فرشید فرضی پور؛ موسی خادمی‌‌


9. نقش هماهنگی‌های بین بخشی و درون بخشی در حل معضلات سلامت منطقه

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 75-77

حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی


11. الگوسازی کارکنان نظام سلامت در سبک زندگی سالم در قالب مصاحبه

دوره 30، شماره 100، بهار 1398، صفحه 28-29

فاطمه فرخی؛ نفیسه بنایی نیاسر


12. گزارش گیری آمار جمعیتی و زیج حیاتی در سامانه سینا

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 22-26

دکتر زهرا ایزدی؛ نجمه مهاجری؛ محمد آقابابایی؛ صدیقه انصاری پور


13. نظام ارجاع الکترونیک و اهمیت آن در مراقبت‌های بهداشتی

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 6-9

فاطمه صوفی کریمی؛ محمدحسن درخشان؛ سیدمحمد حسینی


14. چگونگی تشویق صحیح مردم به مشارکت در حوزه سلامت

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 2-4

وحیده باهوش؛ فاطمه شاهینی سوق


15. فوریت‌ها: اختلال سطح هوشیاری

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 67-69

مریم حیدری فرد؛ مریم مرادی؛ آذر قلی نژاد؛ عذرا درگاهی


16. آشنایی با انواع شوک، علایم و نحوه مقابله با آن

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 62-66

دکتر مرضیه ارجمندیان؛ معصومه یاحقی؛ فریبا جلالی


17. مدیریت اطلاعات سلامت افراد و جمعیت تحت پوشش مبتنی بر داده های پرونده الکترونیک سلامت

دوره 29، شماره 99، زمستان 1397، صفحه 27-29

سیده یسنا حسینی نیاز؛ زهره پورجمشیدی؛ شفیقه اسلامی؛ مریم یاری؛ دکتر رضا افتخاری گل


18. پایش و ارزشیابی الکترونیک برنامه‌های سلامت و راستی آزمایی

دوره 29، شماره 98، پاییز 1397، صفحه 2-7

دکتر سعید امینی؛ فاطمه قنبری؛ بتول شفیعی؛ مریم حاج آقا محمدی


20. چالش‌های پیش روی نظام سلامت در ایران

دوره 29، شماره 97، تابستان 1397، صفحه 58-61

رامش نشاط؛ دکتر محمد حسن درخشان؛ سیده یسنا حسینی نیاز؛ زهره پورجمشیدی


21. پرونده الکترونیک سلامت

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 90-92

دکتر آمیندا امان الهی


22. جایگاه مراکز آموزش بهورزی در طرح تحول سلامت (توانمندسازی)

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 6-8

صدیقه انصاری پور؛ طاهره مقدس؛ محسن روحانی


23. جانشین پروری در نظام سلامت

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 82-85

مهندس سید کاظم بحرینی


24. ارتقای کیفیت خدمات در خانه های بهداشت

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 11-13

مقصود امیر پور؛ راضیه محمد واحدی؛ بهمن گلزارخجسته؛ الهام خاکباز الوندیان


25. ادامه تحصیل بهورزان؛ ضرورت نظام سلامت

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 9-10

کبری پیرمحمدلو