موضوعات = سخن سردبیر
تعداد مقالات: 7
1. سلامت برای همه(نگاهی به شعار سال 2018 سازمان جهانی بهداشت)

دوره 29، شماره 96، بهار 1397، صفحه 3-4

دکتر سیدکاظم فرهمند


2. سیستم ارجاع؛ ضرورت حال و آینده

دوره 28، شماره 95، پاییز 1396، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


3. سخن سردبیر (با «گفت و گو» به جنگ افسردگی بروید)

دوره 28، شماره 94، بهار 1396، صفحه 6-7

دکتر سیدکاظم فرهمند


4. سخن سردبیر«سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»

دوره 27، شماره 93، بهار 1395، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


5. با مخاطب های آشنا

دوره 26، شماره 92، پاییز 1394، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


6. سخن سردبیر( سال ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی)

دوره 26، شماره 91، بهار 1394، صفحه 4-5

دکترسیدکاظم فرهمند


7. سخن سردبیر؛«خدایی» شویم

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 2-3

دکتر سیدکاظم فرهمند