نویسنده = حسن عبداله زاده
دستاوردهای نظام ارجاع و نوبت دهی الکترونیک

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 58-61

حسن عبداله زاده؛ نرگس شهسوار؛ فاطمه سادات موسوی


«مزاج»‌ها را بشناسید!آشنایی با طب ایرانی

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 66-69

حسن عبداله زاده


اپیدمیولوژی علل مرگ و میر و روند تغییرات آن

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 70-73

معصومه معتمدی؛ اعظم مهاجری


از عفونت زخم و راه های مراقبت از آن چه می دانید؟

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 46-49

طاهره بیگ زاده؛ نجمه افشارمنش؛ عشرت فیروزی


اصول مذاکره برای پیشبرد برنامه‌های سلامت

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 2-7

عشرت فیروزی؛ سارا رحیم پور اصفهانی؛ عارف شایگان مهر


خودمراقبتی در سرطان پستان و راههای پیشگیری از آن

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 39-42

عشرت فیروزی؛ رضیه زارع‌زاده؛ طاهره ندوشن


تحکیم زندگی با مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 72-74

صدیقه حدادی؛ دکتر پری میر شفیعی؛ حسین رضایی؛ عشرت فیروزی؛ ویدا هاشمیان


«مراقب سلامت» و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 45-47

فرح‌ناز فولادبند؛ ویدا هاشمیان؛ عشرت فیروزی