نویسنده = ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. آمادگی عملکردی در بلایا با تأکید بر نقش بهورز

دوره 30، شماره 103، دی 1398، صفحه 50-53

زهرا یاری الغار؛ عفت نخعی؛ افسانه قلی زاده