نویسنده = رزیتا هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری از سرطان‌های شایع در میانسالی

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 52-61

نیر مردآزاد؛ رزیتا هاشمی؛ فاطمه پورمحمد؛ راضیه باقری پناه