به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه بهورز خوش آمدید .

 فصلنامه کشوری بهورز با مسؤولیت اجرایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالیان متوالی  باهدف برقراری ارتباط بهورزان ایران با یکدیگر و مسؤولان، هم‌چنین اطلاع از آخرین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مطالب علمی مرتبط با وظایف کارکنان حوزه سلامت و ایجاد انگیزه مطالعه در بهورزان وبا توجه به بسترهای ارتباطی موجود تهیه وانتشار می یابد. اولین شماره این نشریه در بهار سال 1369 منتشر و پس از آن برای مدت 2 سال فقط در سطح استان خراسان با شمارگان 2500 نسخه منتشر شد. از سال 1372 نشریه فوق با همکاری مرکز مدیریت شبکه و ارتقای سلامت، صندوق کودکان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با گستره توزیع کشوری و شمارگــان 20 هزار نسخه انتشار یافت، نشریه تا پایان سال 1396 با شمارگان 50 هزار نسخه انتشار یافت و در سال 1397 انتشار الکترونیک فصلنامه بهورز آغاز شد. امید است این مجله که با حمایت  کارکنان حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کل کشورتهیه می شود،  به عنوان یکی از منابع مهم باز آموزی غیر حضوری کارکنان  این حوزه سلامت پاسخگوی نیازهای آموزشی تلاشگران عرصه سلامت کشور باشد.

مخاطبان: تمامی کارکنان حوزه سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور وعموم مردم.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 سازمان حامی علمی، مالی و ناشر: مدیریت توسعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور.

 

شماره جاری: دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 1-96 

1. آشنایی با چند بیماری دهانی

صفحه 2-5

عصمت محقق شریفی؛ دکتر فاطمه مستان


2. ایمنی عملکردی بهورزان در بلایا

صفحه 6-7

فاطمه نظری؛ آرزو صوفی؛ دکتر محمدرضا جویا


3. تنظیمات حریم خصوصی درویندوز10

صفحه 8-11

مهرداد معقول؛ سیدکاظم بحرینی


4. بررسی نقش غذاهای ترا ریخته ها در امنیت غذایی و تغذیه ای

صفحه 12-16

صدیقه انصاری پور؛ مرجان منوچهری نائینی؛ فهیمه ناظران پور


6. کرونا ویروس و بارداری

صفحه 18-20

محمد احمدیان؛ مینا احدی


9. یک تجربه (آرمین و کد555)

صفحه 26-26

افسانه مهرآرا؛ آرزو دادآفرید


10. مساله جمعیت و تحولات باروری

صفحه 27-29

محمد احمدیان؛ زهرا موسی آبادی


12. بررسی برنامه های پیاده شده درمبارزه با بحران کرونا

صفحه 34-40

لیلا خسروی فر؛ فائقه حسین پور؛ سیفعلی اسکند زاده؛ محمدحسین مسعودی


17. پیشگیری از ناباروری

صفحه 52-89

فاطمه پور محمد؛ راضیه باقری پناه؛ رامش نشاط


20. ویروس پاپیلومای انسانی HPV و آزمایش غربالگری

صفحه 64-67

فرشید فرضی پور؛ دکتر مهین صادق نژاد؛ دکتر علی حسین پور


21. آشنایی با نظام 5s،

صفحه 68-70

محمد احمدی؛ داود آزادی


25. سناریوی مرگ کودک(بی توجهی به صابر)

صفحه 76-76

سمیه زراعت پیشه؛ مازیار اسدی


30. اخبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

صفحه 85-85

گیلان اخبار دانشگاه علوم پزشکی


34. اخبار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

صفحه 93-93

زنجان اخبار دانشگاه علوم پزشکی


35. اخبار دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

صفحه 94-96

ایرانشهر دانشگاه علوم پزشکی