شماره‌های پیشین نشریه

به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه بهورز خوش آمدید .

 فصلنامه خبری وآموزشی بهورز

فصلنامه کشوری بهورز با مسؤولیت اجرایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالیان متوالی  باهدف برقراری ارتباط بهورزان ایران با یکدیگر و مسؤولان، هم‌چنین اطلاع از آخرین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مطالب علمی مرتبط با وظایف کارکنان حوزه سلامت و ایجاد انگیزه مطالعه در بهورزان وبا توجه به بسترهای ارتباطی موجود تهیه وانتشار می یابد. اولین شماره این نشریه در بهار سال 1369 منتشر و پس از آن برای مدت 2 سال فقط در سطح استان خراسان با شمارگان 2500 نسخه منتشر شد. از سال 1372 نشریه فوق با همکاری مرکز مدیریت شبکه و ارتقای سلامت، صندوق کودکان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با گستره توزیع کشوری و شمارگــان 20 هزار نسخه انتشار یافت، نشریه تا پایان سال 1396 با شمارگان 50 هزار نسخه انتشار یافت و در سال 1397 انتشار الکترونیک فصلنامه بهورز آغاز شد. امید است این مجله که با حمایت  کارکنان حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کل کشورتهیه می شود،  به عنوان یکی از منابع مهم باز آموزی غیر حضوری کارکنان  این حوزه سلامت پاسخگوی نیازهای آموزشی تلاشگران عرصه سلامت کشور باشد.

مخاطبان: تمامی کارکنان حوزه سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور وعموم مردم.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 سازمان حامی علمی، مالی و ناشر: مدیریت توسعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور.

مدیرمسؤول: دکتر غلامحسن خدایی، مشاور وقائم مقام رییس دانشگاه در امور خیریه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آدرس: مشهد، بین میدان شریعتی وچهارراه دکتری، روبروی خیابان کفایی، ساختمان پشتیبانی سابق،  شماره تماس05138112814

سردبیر: دکتر سید کاظم فرهمند، استادیار طب سوزنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آدرس: مشهد، انتهای خیابان سناباد، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ؛دفتر معاونت بهداشت شماره تماس 05138414012

مسوول دفتر فصلنامه بهورز: رامش نشاط،کارشناس ارشد مامایی mphبهداشت باروری             Email:neshatr1@mums.ac.ir

کارشناس فنی: خاطره بره مقدم، کارشناس ارشد سلامت جامعه نگر در نظام سلامت و مدیریت دولتی Email:moghadamkh1@mums.ac.ir

کارشناس اجرایی: معصومه پرهیزکارصفدر آبادی                                                       Email:parhizkarsm2@mums.ac.ir

آدرس: مشهد، انتهای خیابان سناباد، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دفتر فصلنامه بهورز، شماره تماس 05138436333

 پست الکترونیکbehvarz.mag@mums.ac.ir:

 ♦دارای مجوز چاپ و انتشار به زبان فارسی در زمینه پزشکی وپیراپزشکی به شماره ثبت 14330/124در تاریخ 24/10/80 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همچنین این مجله در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی زیر، قابل دسترسی است:

مگیران به آدرس: https://www.magiran.com

سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس

v-health.mums.ac.ir/index.php/journals/behvarz-flash    

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر غلامحسن خدایی

سردبیر جانشین سردبیر