نویسنده = فرح ناز فولادبند
تعداد مقالات: 2
1. راههای ارتقای سطح «سواد سلامت» افراد جامعه در زمینه سرطان کولون

دوره 28، شماره 94، بهار 1396، صفحه 51-53

فرح ناز فولادبند؛ زهرا خسروی زادگان؛ مریم کرباسی؛ سیده هاجر نبی پوراملشی


2. مؤلفه‌های سه گانه خودمراقبتی

دوره 25، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 9-11

صدیقه انصاری‌پور؛ مهدی خسروی؛ فرح ناز فولادبند؛ ویدا هاشمیان